Mohammad Usman Rana har markert seg som en talsmann for vestlig og norsk islam, som er troverdig teologisk samtidig som den er kontekstualisert i Vesten.

Rana (født 1985 i Tønsberg) er cand.med., skribent og islamkommentator.

Rana begynte sin skribent-karriere som spaltist i Tønsbergs Blad som 16-åring – og ble som leder av Pakistansk Studentsamfunn i 2005 en aktiv debattant i riks-TV og riksaviser. Han vokste frem som et talerør for unge muslimer og norsk-pakistanere. I 2007 ble han valgt til leder for Muslimsk Studentsamfunn og markerte seg i debatter om islam, ytringsfrihet, trosfrihet og integreringsspørsmål. For øvrig har Rana vært styremedlem i Norsk medisinstudentforening i to perioder og vært redaktør for det muslimske tidsskriftet SALAM.

Rana fullførte medisinutdannelsen ved Universitetet i Oslo i 2010, og har i løpet av studietiden også studert ved University of California, IrvineI februar 2008 ble Rana tildelt kronikkprisen av Aftenposten, etter at hans kronikk “Den sekulære ekstremismen” vant Aftenpostens kronikkonkurranse for unge skribenter. Kronikken utløste en betydelig religionsdebatt i flere riksmedier.

Rana fullførte medisinutdannelsen ved Universitetet i Oslo i 2010.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

    Archives

    All entries, chronologically...